Επιλέξτε την παρακάτω σύνδεση για να λάβετε στον υπολογιστή σας τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μελών Σ.Ε.Σ.Α.Ε.