Καλώς ορίσατε

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών (ΣΕΣΑΕ) είναι σωματείο με Μέλη ανώτατα και ανώτερα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Από την ίδρυσή του το 1933 ο ΣΕΣΑΕ αποτελεί σημαντικό φορέα έκφρασης και διασύνδεσης των στελεχών της αγοράς αναπτύσσοντας επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική δραστηριότητα, με εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις, αλλά και παρεμβάσεις στα επίκαιρα θέματα του χώρου. Σήμερα αριθμεί πάνω από 350 μέλη. Στόχος του ΣΕΣΑΕ είναι να βοηθήσει τα Μέλη του να εξελιχθούν επαγγελματικά, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους επαφές και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη τόσο των εταιριών τους, όσο και του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η συμμετοχή στον Σύνδεσμο δίνει την ευκαιρία στα πρόσωπα της αγοράς να επικοινωνούν μέσα σε αυτό το φιλικό και εποικοδομητικό περιβάλλον.

Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Προσδοκούμε στην επιθυμία σας να δραστηριοποιηθείτε στον Σ.Ε.Σ.Α.Ε. για την προάσπιση των στόχων του.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι, η σύσφιγξη των σχέσεων και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς αυτά, η λήψη κάθε μέτρου για την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων και επισήμανση των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία και την πολιτεία, καθώς και η με κάθε νόμιμο μέσο ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφαλίσεως.

Σας περιμένουμε !

Οι Χορηγοί μας

Πλατινένιος Χορηγός

Χρυσοί Χορηγοί

Ο ΣΕΣΑΕ στηρίζει:

TOP